Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy od
spoločnosti LUSH

Jedinečný nástroj na usporiadanie vlastníckych vzťahov

Pozemkové úpravy riešia problém usporiadania vlastníckych vzťahov komplexne, v spolupráci s vlastníkmi pozemkov, v súčinnosti a pod dohľadom príslušného správneho orgánu. Legislatívnym základom je zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Naša geodetická a projekčná kancelária sa venuje vyhotovovaniu projektov pozemkových úprav od roku 2005, máme ukončené viaceré projekty komplexných aj jednoduchých pozemkových úprav.

Galéria projektov