Vytýčenie stavby

Vytýčenie stavby od
spoločnosti LUSH

Prenesenie stavby z projektu do terénu

Vytýčenie stavby je priestorové (polohové a výškové) vyznačenie stavby alebo jej časti, na danom pozemku na základe projektovej dokumentácie. Výsledkom vytýčenia stavby  je viditeľne vyznačená poloha rodinného domu alebo iného stavebného objektu vopred dohodnutými značkami (roxormi, drevenými kolíkmi, stavebnými lavičkami)

Pri vytýčení stavby

Pri vytýčení stavby „prenesieme“ rohy Vášho budúceho rodinného domu z projektu priamo do terénu.. Výsledkom vytýčenia stavby  je elaborát vytýčenia stavby a viditeľne vyznačená poloha rodinného domu alebo iného stavebného objektu vopred dohodnutými značkami (roxormi, drevenými kolíkmi, stavebnými lavičkami).