Predprojektové zameranie polohopisu a výškopisu

Predprojektové zameranie polohopisu a výškopisu od
spoločnosti LUSH

Aby sa projektantovi lepšie pracovalo

Polohopisné a výškopisné zameranie pozemku sa používa najmä ako podklad pre projektovú činnosť, na ktorej základe sa určí ideálna/zákonná poloha stavby na pozemku. Obsahuje všetky prvky, ktoré existujú na pozemku pred začatím stavby (stavby, ploty, spevnené plochy, inžinierske siete, stromy, terénne zlomy).

Polohopisné a výškopisné zameranie pozemku

Polohopisné a výškopisné zameranie pozemku je vhodné vykonať ešte pred začatím osadenia stavby, aby bola určená ideálna/zákonná poloha stavby na pozemku. Predprojektové zameranie poskytne projektantovi presný obraz o pozemku, na ktorom sa bude stavba realizovať.