Pozemkové úpravy

Jednoduché pozemkové úpravy Vinice Pavlová

Jednoduché pozemkové úpravy Vinice Pavlová riešili usporiadanie pozemkového vlastníctva z dôvodu zlepšenia podmienok pre hospodárenie na pôde.

Obrázok 1 Obrázok 2